Algemene Voorwaarden

Betaling
Na reservering krijgt u een huurcontract (vakantiewoningen) met de details van de door u gevraagde reservering en de wijze van betaling. De aanbetaling bedraagt 50% van de reissom. De restantbetaling dient 4 weken voor aankomst betaald te zijn.
De reservering is definitief op het moment dat zowel het getekende huurcontract als de aanbetaling is ontvangen.
Indien huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is verhuurder gerechtigd de betreffende reservering te annuleren. De huurder blijft echter gehouden aan zijn betalingsverplichting.

Annulering
Tot weken voor de aankomstdatum bent u 50% van de reissom verschuldigd.
Binnen 4 weken voor de aankomstdatum bent u 100% van de reissom verschuldigd.

WIJ RADEN U AAN EEN REIS-EN ANNULERINGSVERZEKERING AF TE SLUITEN!

Helaas kunnen wij geen ongebruikte nachten terugbetalen. Wij kunnen deze nachten niet meer verhuren en hebben deze wel voor u vastgehouden. Mits voldaan aan de voorwaarden van uw annuleringsverzekering kunt u deze “nietgenoten vakantiedagen” claimen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Waarborgsom
Als garantie voor de uitvoering van deze overeenkomst en voor eventuele schade die ontstaat aan de gehuurde ruimten, alsmede voor de verschillende bijkomende kosten en verbruikskosten die hierboven zijn gespecificeerd, voldoet de huurder daarnaast bij de ingebruikneming een som van € 150,00 bij wijze van borgstelling, waarvoor geen rente geldt.

De waarborgsom dient voldaan te worden bij aankomst. Bij ons kan niet gepind worden, houdt u hier rekening mee.
De waarborgsom wordt na vertrek aan u terug betaald (minus eventuele op u te verhalen kosten), nadat de accommodatie gecontroleerd is en mits de accommodatie in goede staat wordt achtergelaten en er geen schade is aangebracht.

Schoonmaakkosten
Voor elke huuraccommodatie vragen wij schoonmaakkosten. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat uw accommodatie bij aankomst helemaal gepoetst is. Wij verwachten echter dat u de woning netjes achterlaat, details vind u in de informatiemap.

De schoonmaakkosten bedragen:
Appartement L’Epicea ( max 8 personen) € 65,00
Appartement Le Brimbelle ( max 5 personen) € 50,00

Huisdieren
Huisdieren zijn welkom mits ze geen overlast veroorzaken en aangelijnd zijn. Wij verzoeken u eventuele “ongelukjes” op ons terrein op te ruimen.
Het spreekt voor zich dat uw huisdier niet op onze bedden en meubelen mag.
De toeslag bedraagt € 15,00 per verblijf, meerdere honden per appartement mogelijk na overleg.

Overige voorwaarden
Het maximum aantal personen in elke accommodatie mag het aantal waarvoor de accommodatie geschikt is niet overschrijden, tenzij dit door de huurder tevoren schriftelijk werd aangevraagd en door verhuurder schriftelijk goedkeuring werd gegeven.

Huurder gaat ermee akkoord zorgvuldig met het gehuurde om te gaan en het aan het einde van de huurperiode schoon achter te laten. De verhuurder behoudt zich het recht voor om een bedrag in te houden van de waarborgsom voor schade aan het gehuurde of voor extra schoonmaakkosten indien het gehuurde in onacceptabele staat wordt achtergelaten. Huurder gaat er ook mee akkoord zich zodanig te gedragen dat er geen overlast wordt bezorgd aan andere gasten / bewoners van L’Ancienne Scierie.

Huurder zal direct doorgeven wanneer er defecten zijn aan uitrusting en apparatuur, zodat een en ander gerepareerd of vervangen kan worden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade door (tijdelijke) storingen veroorzaakt door openbare voorzieningen / diensten. Zo ook niet voor schade veroorzaakt door uitrusting of apparatuur in de accommodatie of op L’Ancienne Scierie en ook niet voor schade of letsel veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden, rellen, oorlog, stakingen of andere zaken die buiten de macht van de verhuurder liggen.

De aansprakelijkheid van de verhuurder zal het bedrag dat huurder voor de huurperiode heeft betaald, niet overschrijden.

Privacyverklaring:

Uw gegevens aangeleverd door het reserveringsformulier worden niet electronisch opgeslagen, uitsluitend gebruik voor het doel dat ze dienen en niet verstrekt aan derden.

 
Website gebouwd door Studio Marnique